Zhejiang Kaituo Electronics Co., Ltd
kaikaichina@kaikaichina.com0577-65351188
    

开拓进取 探索未来

Explore Future

Fan motor

KK30-2451

PAR.:
V           12
A          ≤2
W          70
RPM     2400
D.R       

REF NO.:

MODELS:
CHANA Yuexiang 09~(长安悦翔副扇)

Sales Market

Zhejiang Kaituo Electronics Co., Ltd

Add: No.66,Weiyi RD,Gexiang Zone, Southern Zhejiang Industrial Cluster District,Ruian,Zhejiang,China    Tel: 0086-577-65351188 65373898 65352521    Fax: 0086-577-65377770