Zhejiang Kaituo Electronics Co., Ltd
kaikaichina@kaikaichina.com0577-65351188
    

开拓进取 探索未来

Explore Future

Wiper motor

KK17-1805A

PAR.:
V           12
W          40
RPM.L  42±7
RPM.R  62±7
N.m      ≥30

REF NO.:
F4DZ17508B,
F4DZ17580B,
F50Y17508A
402001

MODELS:
FORD
    Sable 87~95;
    Taurus 87~95
LINCOLN Continental 88~97
MERCURY Sable 87~95 

Sales Market

Zhejiang Kaituo Electronics Co., Ltd

Add: No.66,Weiyi RD,Gexiang Zone, Southern Zhejiang Industrial Cluster District,Ruian,Zhejiang,China    Tel: 0086-577-65351188 65373898 65352521    Fax: 0086-577-65377770