Zhejiang Kaituo Electronics Co., Ltd
kaikaichina@kaikaichina.com0577-65351188
    

开拓进取 探索未来

Explore Future

Wiper motor

KK15-1311

PAR.:
V           12
W          30
RPM.L  42±7
RPM.R  62±7
N.m      ≥20

REF NO.:
7701030692,
7701349770
BOSCH:0390246310

MODELS:
RENAULT
    R9 81~88;
    R11 83~88;
    Rapid 85~98;
    Super 5 84~96

Sales Market

Zhejiang Kaituo Electronics Co., Ltd

Add: No.66,Weiyi RD,Gexiang Zone, Southern Zhejiang Industrial Cluster District,Ruian,Zhejiang,China    Tel: 0086-577-65351188 65373898 65352521    Fax: 0086-577-65377770